22.01.2024

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurul'u 05.01.2024 tarih 105983 sayılı faaliyet onay yazına istinaden 19.01.2024 tarihinde toplanan yönetim kurulumuz 2024-001 sayılı karar uyarınca şirketimizin faaliyete geçmesine oy birliği ile karar karar vermiştir.

02.01.2024

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurul'u (Kurul), 02.11.2023 tarihli toplantıda, 22.09.2022 tarih ve 10339 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen izin verilen şirketimize 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143. maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluşu ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesi 26.12.2023 tarihli ve 10762 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüştür.

Karar 29.12.2023 tarih ve 32414 sayılı Resmi Gazete' de 10762 karar sayısı ile yayımlanmıştır.

15.12.2022

15.12.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirketimiz bağımsız denetçi olarak SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. firmasının yetkilendirilmesine karar vermiştir. Sözkonusu karar 21.12.2022 tarih 10730 sayı no’lu T.T.S.G.’nde yayınlanarak tescil edilmiştir.

22.09.2022

EPS Varlık Yönetim A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22.09.2022 tarihli ve 10339 sayılı Kararı ile kuruluş izni almıştır.